GEAR4MUSIC VILKÅR & BETINGELSER

Opdateret den 21. juni 2022

PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

Vores fulde politik for beskyttelse af personlige oplysninger og cookies kan læses her.

KLAGER FRA KUNDER

Hvis en kunde ønsker at indgive en klage, skal kunden i første omgang ringe eller sende en e-mail til info@gear4music.dk, eller bruge vores online formular for at komme i kontakt med os. I mange tilfælde kan en klage bedst løses af den person, der er ansvarlig for det foreliggende spørgsmål. Hvis klagen modtages af denne person, vil klagen blive løst så hurtigt og effektivt som muligt.

Uanset om klagen er løst eller ej, videresendes oplysningerne om klagen til vores kundeservice manager inden for en uge. Efter modtagelse af klagen registreres den i vores klageregister. Hvis klagen ikke allerede er blevet løst, vælges en medarbejder til at undersøge sagen og træffe passende foranstaltninger. Hvis klagen vedrører en bestemt person, skal denne person informeres og gives rimelig mulighed for at svare. Modtagelsen af en klage skal bekræftes af den person, der håndterer klagen inden for 3 arbejdsdage.

Bekræftelsen skal angive, hvem der behandler klagen, og hvornår klageren kan forvente et svar. Klageren skal ideelt set modtage et endeligt svar inden for 2 uger. Hvis dette ikke er muligt, fordi en undersøgelse for eksempel ikke er færdiggjort, skal der sendes en statusrapport med en indikation af, hvornår der kan forventes et endeligt svar. Uanset om klagen er berettiget eller ej, skal svaret til klageren beskrive de foranstaltninger, der er blevet truffet for at undersøge klagen, konklusionerne fra undersøgelsen og enhver beslutning, der er truffet som et resultat af klagen. Hvis klageren mener, at problemet ikke er blevet løst tilfredsstillende i første omgang, kan kunden anmode om, at klagen behandles på bestyrelsesniveau. På dette tidspunkt overføres klagen til bestyrelsen. Anmodningen om revision på bestyrelsesniveau bør bekræftes inden for en uge efter modtagelsen. Bekræftelsen skal angive, hvem der kommer til at behandle sagen, og hvornår klageren kan forvente et svar.

Europa-Kommissionen har etableret en platform for onlinetvistbilæggelse (OTB), der giver mulighed til forbrugere, der har en klage over en vare eller en tjenesteydelse, der er købt online, at indsende en klage via en online klageformular. Yderligere oplysninger om denne platform findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VILKÅR OG BETINGELSER

Ingen erklæring eller salgsbetingelse i disse vilkår påvirker eller begrænser dine lovbestemte rettigheder som defineret i EU's direktiv om forbrugerrettigheder, Forbrugerrettighedsloven fra 2015 eller Forbrugerkontraktordningen (information, annulleringer og yderligere gebyrer) fra 2013.

Alle ordrer på varer, der accepteres af Gear4music Limited (sælgeren), er underlagt følgende vilkår og betingelser, som udgør en integreret del af salgskontrakten. Kundens accept af varerne udgør også en accept af disse salgsbetingelser, medmindre kunden skriftligt underretter sælgeren inden for 15 dage efter modtagelse af et sådant brev eller levering af varerne. Enhver betingelse, som kunden ønsker af pålægge, enten i et dokument eller på anden måde, som er i modstrid med disse betingelser, accepteres ikke. Ingen repræsentant for sælgeren er berettiget til at ændre disse betingelser.

Vi gemmer indholdet af denne kontrakt og sender dig detaljer om din ordre såvel som vores generelle vilkår pr. e-mail. Du kan til enhver tid finde vilkårene her. Oplysninger om dine seneste ordrer kan findes på din kundekonto.

BETALINGSBETINGELSER

Ved bestilling med kredit- eller betalingskort vil betalingskortet blive debiteret så snart ordren er bekræftet. Sælgeren forbeholder sig retten til at afvise betalinger med kredit- eller betalingskort. Checks skal indløses, før varerne leveres, hvilket tager mellem 7 og 10 dage. Derfor anbefaler vi, at du betaler via bankoverførsel, hvis kortbetaling ikke er mulig eller accepteres. Sælgeren accepterer kun ordrer med en kredittid på 30 dage fra anerkendte offentlige uddannelsesinstitutioner. Varer forbliver sælgers ejendom, indtil betalingen er fuldført. Sælgeren forbeholder sig ret til ikke at afsende varer, før betalingen er fuldført

AFSENDELSE AF ORDRER

Sælgeren er ikke bundet af en salgskontrakt, før varerne er modtaget af kunden. På produktsiden angives der blot en forventet leveringsdato og sælgeren vil gøre sit bedste for at overholde denne dato. Mange produkter opbevares på lager af sælgeren, men i nogle tilfælde udgør den angivne dato et skøn over den tid det vil tage at bestille varen fra producenten og levere den til kunden. Sælgeren forbeholder sig retten til at sende ordren delvis, men opkræver ikke mere end den samlede annoncerede pris for levering af den fulde ordre.

VARER BESKADIGET UNDER TRANSPORT

 1. Hvis kunden modtager varer, som er blevet beskadiget under transport, skal det rapporteres til sælgeren så hurtigt som muligt og senest inden for 14 dage efter modtagelse af varen.
 2. Sælgeren afhenter beskadigede varer fra kunden og leverer erstatningsvarer så hurtigt som muligt for egen regning.
 3. Sælgeren påtager sig ansvaret for varens tilstand, indtil den leveres til kunden, så enhver skade eller brud undervejs er sælgerens ansvar. Hvis der derimod sker noget, når varen er blevet leveret til kunden eller kundens leveringsadresse, er det kundens ansvar, og sælgeren kan ikke påtage sig noget erstatningsansvar.
 4. Sælgeren påtager sig ikke noget ansvar for varer, der er beskadiget under transport, hvis kunden rapporterer skaden mere end 14 dage efter modtagelsen af varerne.
 5. Sælgeren refunderer rimelige returomkostninger, hvis kunden er i stand til at fremlægge uafhængigt bevis for, at skaden kan henføres til sælgeren eller kureren.
 6. Hvis kundens returvarer bliver beskadiget under transport fra kunden til sælgeren til trods for passende og sikret emballage, påtager sælgeren sig ansvaret, hvis afhentning og levering er arrangeret og betalt af sælgeren.
 7. Hvis kunden har arrangeret at sende varen tilbage til sælgeren for egen regning, accepterer sælgeren intet ansvar, og kunden bliver nødt til at kontakte det valgte fragtfirma for at modtage kompensation for tab af refundering eller stole på sin valgte transportforsikring.

LEVERING AF FORKERT VARE

 1. Hvis kunden modtager en forkert vare, skal det rapporteres til sælgeren så hurtigt som muligt og senest inden for 14 dage efter modtagelse af varen.
 2. Sælgeren afhenter den forkerte vare fra kunden og leverer en erstatningsvare så hurtigt som muligt for egen regning.
 3. Kunden påtager sig ansvaret for at returnere forkerte varer eller andre artikler, som ved en fejltagelse er blevet leveret til kunden af sælgeren uden bestilling eller betaling.
 4. Hvis kunden ikke returnerer varen, debiteres kunden for de fulde omkostninger for varen.

FORTRYDELSE ELLER ANNULLERING AF ORDRER

 1. Kunden har ret til at annullere ordrer på varer, der er placeret via forhandlerens hjemmeside, via telefon eller e-mail senest 30 dage efter levering. For enhver annullering af ordrer inden for kundens lovbestemte rettigheder eller under sælgerens refunderingsgaranti, er kunden ansvarlig for at returnere varerne til sælgeren for egen regning.
 2. Ordrer kan annulleres via brev, e-mail eller telefon.
 3. Varer skal returneres senest 14 dage fra den dag, kunden informerer sælgeren om annulleringen af ordren .
 4. Der er nogle begrænsninger for produkter, der kan annulleres efter levering. Disse produkter er:
  • Software, cd'er og dvd'er der er blevet brugt, ikke forseglede og/eller registrerede hos producenten i kundens navn;
  • Artikler, der kommer direkte i kontakt med næsen, ørerne eller munden, såsom in-ear monitors eller rørblade, som normalt sælges forseglet i en butik og ikke kan testes af hygiejnemæssige årsager;
  • Artikler, der er blevet mixet/installeret uadskilleligt med andre varer efter levering eller ændret på nogen måde.
 5. Kunden rådes til at pakke varerne ud omhyggeligt, gemme al emballage i sikkerhed og undersøge varerne. Hvis kunden ikke ønsker at beholde varerne, bør varerne lægges tilbage i kassen for sikker returnering.
 6. Sælgeren kan annullere enhver ordre, der er placeret af en kunde, indtil varerne er modtaget af kunden, hvis sælgeren ikke længere er i stand til at levere varen, hvis der har været en betydelig prisændring på varen, eller hvis sælgeren mistænker, at transaktionen er ulovlig. Hvis en ordre annulleres af sælgeren, refunderes beløbet, som er blevet betalt af kunden, fuldt ud inden for 10 dage.

RETURNERINGER FRA KUNDEN:

 1. Varer kan returneres for en fuld refundering inden for 30 dage efter levering.
 2. Forudsat at kunden underretter sælgeren inden for 30 dage efter levering, refunderer sælgeren standard leveringsomkostninger.
 3. Hvis kunden annullerer en ordre i overensstemmelse med deres lovbestemte rettigheder eller ønsker at returnere en vare under sælgerens refunderingsgaranti, er kunden ansvarlig for at returnere varerne til sælgeren. Returanmodninger for annullerede ordrer vil medføre et gebyr, som afhænger af varens størrelse og vægt.
 4. Hvis sælgeren modtager varer, der ikke er blevet behandlet med rimelig omhu, reducerer sælgeren kundens refunderingsbeløb svarende til reduktionen i varens værdi.
 5. Nogle varer er kun berettiget til refunderingsgaranti, hvis de returneres til sælgeren ubrugte og forseglede i den originale emballage, og i tilfælde af software, uregistreret. Disse varer er:
  • Software
  • CD'er og DVD'er
  • In-ear hovedtelefoner og in-ear monitors
  • Ørepropper og høreværn
  • Mundstykker, rørblade osv.… Til træblæsere og messinginstrumenter
  • Produkter til mundpleje/læbepleje
 6. Alle returnerede træblæsere og messinginstrumenter har et saneringsgebyr på 5 britiske pund (svarende til ca. 40 kroner), hvis de ikke returneres ubrugte af hygiejnemæssige årsager.
 7. Hvis en kunde returnerer en smart-enhed eller tilsluttet enhed, rådes de til at sikre, at de afbryder enheden fra deres hjem- eller virksomhedsnetværk og sletter eller 'frakobler' deres personlige konti, f.eks. Google, Spotify eller Amazon Alexa. Hvis en enhed har en datalagringsfunktionalitet, skal alle private data slettes, før varen returneres til sælgeren. Leverandøren vil bestræbe sig på at nulstille alle sådanne enheder fra fabrikken, men sælgeren garanterer ikke dette eller påtager sig nogen respons for skader forårsaget af misbrug af tredjeparter.

DEFEKTE VARER MED STANDARD GARANTI:

 1. Alle varer har op til 5 års garanti, medmindre andet er angivet.
 2. Hvis varen bliver defekt på grund af produktionsfejl inden for 180 dage fra købsdatoen, sørger sælgeren for afhentning og reparation af varen.
 3. Hvis varen ikke kan repareres inden for 60 dage, sendes en erstatningsvare, som ikke er ældre eller i dårligere tilstand end den originale vare, der er returneret af kunden.
 4. Hvis varen bliver defekt inden for garantiperioden, men efter 180 dage fra leveringsdatoen, gælder de samme betingelser som ovenfor, men kunden forventes at bevise, at det drejer sig om produktionsfejl, og betale for omkostningerne for returnering af varen til sælgeren.
 5. Varer må ikke returneres til sælgeren for refundering senere end 30 dage efter levering, medmindre sælgeren ikke er i stand til at overholde sine garantiforpligtelser.
 6. Denne garanti udelukker varer, der er blevet defekte på grund af forkert brug, utilsigtet skade eller anden årsag end produktionsfejl.
 7. Hvis det konstateres, at en vare ikke er defekt, når sælgeren modtager den, og at kunden har overskredet tidsfristen på 30 dage, returnerer sælgeren varen til kunden mod et mindre gebyr.
 8. Sælgeren anbefaler, at kunden forsikrer sine varer.

ANSVAR OG FORPLIGTELSER:

 1. Sælgeren er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af forretning eller indkomst.
 2. Selvom sælgeren gør sit bedste for at sikre, at de leverede varer svarer til specifikationen eller beskrivelsen, der er angivet, er sælgeren ikke ansvarlig for mindre variationer i specifikationen, og der kan ikke gøres krav mod sælgeren for sådanne mindre variationer.
 3. Sælgeren gør alt i sin magt, for at beskytte kundens ordre- og betalingsoplysninger, men i mangel af forsømmelse fra sælgerens side, kan sælgeren ikke betragtes som ansvarlig for ethvert tab, som kunden kan lide, hvis en tredjepart får uautoriseret adgang til data, som kunden giver ved at logge ind på eller bestille fra sælgerens hjemmeside.

UDVIDET GARANTIVILKÅR OG BETINGELSER:

Disse vilkår og betingelser ændrer standardbetingelserne for en bestemt vare i kasse af, at kunden har købt en udvidet garanti med den vare og erstatter de relevante klausuler i standardbetingelserne. Hvis der ikke er angivet et andet udtryk i disse vilkår og betingelser, forbliver standardklausuler gældende.

DEFEKTE VARER UDEN GARANTI:

 1. Hvis produktet bliver defekt på grund af en produktionsfejl inden for to år, sørger sælgeren for gratis returnering.
 2. Efter to år er kunden ansvarlig for omkostningerne for returnering af varen til sælgeren og omkostningerne for levering af varen tilbage til kunden.
 3. Sælgeren refunderer rimelige omkostninger for returnering, hvis kunden er i stand til at fremlægge uafhængigt bevis for, at fejlen kan henføres til sælgeren eller producenten.

FORTRYDELSE ELLER ANNULLERING AF ORDRER:

 1. Med forbehold af undtagelserne fra garantien som beskrevet i dette dokument, kan varer returneres for en fuld refundering inden for det antal dage, der er angivet, fra levering.
 2. I stedet for sælgerens standard 30-dages refunderingsgaranti, er der også en refunderingsgarnati på op til 180 dage (det nøjagtige antal dage er angivet på produktsiden). Dette er underlagt følgende:

  For returanmodninger fremsat inden for 30 dage fra levering:
  • Kunden skal sende produkterne tilbage til sælgeren, eller alternativt kan sælgeren arrangere afhentning mod et gebyr afhængigt af varens størrelse og vægt.
  • Eventuelle standard leveringsomkostninger for kundens ordre, refunderes.
  • Omkostningerne for den udvidede garanti refunderes.

  For returanmodninger fremsat efter 30 dage fra levering:
  • Hvis refunderingsgarantien tages i brug efter 30 dage efter levering men op til 180 dage efter levering, skal kunden sende produkterne tilbage til sælgeren, eller alternativt kan sælgeren arrangere afhentning mod et gebyr afhængigt af størrelsen og vægten af varen.
  • De originale leveringsomkostninger refunderes ikke.
  • Gebyret for den udvidede garanti, som kunden oprindeligt betalte, refunderes ikke.

OMKOSTNINGER FOR UDVIDET GARANTI
 1. For kunder, der bor i afsides eller fjerntliggende områder kan prisen på den udvidede garanti være lidt højere på grund af eventuelle højere omkostninger for afhentning og omlevering.
 2. Kunden kan se denne pris ved indtastning af adresseoplysninger på betalingssiden.

CASH BACK BETINGELSER:

Hvis kunden ikke har brugt garantien efter garantiperioden, kan kunden skrive til sælgeren med en kopi af garantien og den originale købsfaktura inden for en måned efter udløbsdatoen, og sælgeren sender dig en check på 50% af de originale garantiomkostninger.

OVERFØRSEL AF GARANTI:

 1. Hvis kunden overfører ejerskabet af de garanterede varer, skal sælgeren underrettes via e-mail om den nye ejer, herunder navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer inden for 30 dage efter købsdatoen.
 2. Hvis du ikke gør dette, annulleres garantien, og der kan ikke fremsættes krav fra den nye ejer.
 3. Cash back efter garantiperioden er ikke gyldig, når en garanti er overført.

LÅNΕUDSTYR:

 1. Hvis varer, der er dækket af betingelserne i denne garanti, ikke repareres inden for 30 dage efter modtagelse af varerne hos Gear4music, kan kunden anmode om gratis låneudstyr.
 2. Låneudstyret er ikke beregnet som direkte erstatning og har muligvis ikke den samme pris eller de samme funktioner som den originale vare, men det har lignende funktionalitet. (For eksempel, hvis dit digitale klaver går i stykker, kan vi låne dig en anden type digitalt klaver, indtil dit produkt er blevet repareret, eller indtil vi er blevet enige om en passende erstatningsvare eller cash back som beskrevet i denne politik).
 3. Låneudstyr forbliver Gear4music's ejendom, men skal være forsikret for tyveri og skade fra kunden.

ERSTATNINGSVARER:

 1. Hvis en vare ikke kan repareres inden for 60 dage, leveres en tilsvarende erstatningsvare med lignende funktionalitet.
 2. Erstatningsvarer er ikke nødvendigvis nye, men er fuldt fungerende og ikke ældre end den vare, de erstatter.
 3. Erstatningsvarer er ikke dyrere end den vare, de erstatter.
 4. Erstatningsvarens egnethed skal drøftes med kunden, men den definitive beslutning om dens egnethed skal træffes fra Gear4music.
 5. Enhver reparation eller erstatning af en defekt vare fornyer eller forlænger ikke denne garanti ud over garantiens oprindelige udløbsdato.

KONTANTRABAT:

Inden for en garantiperiode, i tilfælde af et accepteret krav, en passende erstatningsvare ikke kan leveres som beskrevet ovenfor, eller den foreslåede erstatningsvare har en markant forskellig specifikation fra den originale vare, som ikke accepteres af kunden, tilbydes derefter kontantrabat efter afskrivning, som er baseret på følgende procentdel af den oprindelige købspris:

1. år: 100%, 2. år: 70%, 3. år: 45%, 4. år: 30%, 5. år: 20%, 6. år: 15%.

Detailprisen for den udvidede garanti refunderes ikke.

Varer, der er erstattet eller har fået en kontantrabat, bliver Gear4music ejendom.

ANNULLERING AF GARANTI:

Garantien kan til enhver tid annulleres, og der gives en pro rata rabat baseret på garantiens resterende tid. Garantien kan dog ikke annulleres, hvis et krav allerede er fremsat.

GARANTI UNDTAGELSER:

Denne garanti er lavet til at dække produktionsfejl. Hvis varen er defekt for en eller anden årsag og ikke på grund af produktionsfejl, inklusive en af følgende årsager, gælder denne garanti ikke:

 • Misbrug eller forkert anvendelse
 • Produktet er blevet brugt til noget, som det ikke er beregnet til (misbrug)
 • Slid ud over hvad produktet er designet til
 • Skadelige miljøforhold
 • Produktet er ændret eller modificeret
 • Fejlen var forårsaget af anvendelse af tilbehør eller supplerende dele, der ikke specifikt er certificeret til at fungere af produktproducenten
 • En upassende strømforsyning eller batteri er blevet brugt
 • Utilstrækkelig pleje og vedligeholdelse

ANDRE OPLYSNINGER

I henhold til den seneste lovgivning er vi forpligtet til at påpege, at du ikke behøver at købe en udvidet garanti samtidig med at du køber dine varer. Du har ret til at handle videre, og vi vil aktivt opfordre dig til at gøre dette. Denne garanti leveres som en ekstra tjeneste til vores kunder, og vi synes virkelig, den er pengene værd.

Denne garanti er et eksklusivt tilbud, der køres og finansieres af Gear4music Limited. "Financial Services Compensation" programmet gælder ikke for denne garanti og er ikke øremærket fra Gear4music Limited. Denne garanti er ikke en forsikringspolice, og vi foreslår, at du også forsikrer dine varer mod tyveri og skade.

Når du køber et produkt, er du beskyttet af lovgivning som f.eks. den britiske lov af 2015 om forbrugerrettigheder (som ændret). Hvis produktet ikke er af tilfredsstillende kvalitet eller egnet til dets formål, har du ret til at kræve reparation eller erstatning i op til 6 år (5 i Skotland). Inden for de første 6 måneder skal forhandleren bevise, at de varer, du har købt, opfyldte de nødvendige standarder. Efter de første 6 måneder er det op til dig at bevise, at produktet var defekt, da det blev leveret: dette kan involvere deltagelse i retssager. Yderligere information om forbrugerrettigheder kan fås fra dine lokale handelstjenester. Yderligere vejledning i forhold til de britiske forordninger af 2008 om beskyttelse af forbrugere mod urimelig handelpraksis kan findes her.

Den britiske lov af 2015 om forbrugerretigheder dækker dig under meget specifikke omstændigheder, hvis dit udstyr går i stykker efter købet. Vores udvidede garanti giver meget mere omfattende dækning. Denne garanti giver dig mulighed for at fremsætte krav ud over producentens standard garantiperiode uden stress og besvær.