GEAR4MUSIC VILKÅR OG BETINGELSER

Opdateret 21. september 2023

PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

Vores fulde privatlivs- og cookiepolitik kan ses her.

VILKÅR OG BETINGELSER

Ingen erklæring eller betingelse for salg indeholdt i disse vilkår påvirker eller begrænser dine lovbestemte rettigheder som defineret i EU's forbrugerrettighedsdirektiv, Forbrugerrettighedsloven 2015 eller Forbrugeraftaleloven (information, annullering og yderligere omkostninger) 2013.

Alle ordrer på varer behandles af Gear4music Limited undtagen i tilfælde, hvor betaling sker med kredit- eller betalingskort, som behandles af Gear4Music Europe Limited, som er et helejet datterselskab af Gear4music Limited (der udfører ordrer modtaget og behandlet af Gear4music Europe Limited).


Gear4music Europe Limited er etableret i Irland.
 

Alle ordrer udføres i henhold til følgende betingelser, som udgør en del af og regulerer salgskontrakten. Kundens accept af varerne skal betragtes som accept af disse salgsbetingelser, medmindre kunden skriftligt meddeler sælgeren inden for 15 dage efter modtagelse af varerne. Ethvert vilkår, som kunden forsøger at pålægge, hvad enten det er i et dokument eller på anden måde, og som er i modstrid med eller supplerer disse betingelser, vil ikke blive accepteret. Ingen agent eller repræsentant for sælgeren har bemyndigelse til at ændre disse betingelser.

BETALINGSBETINGELSER

For ordrer afgivet med kredit- eller betalingskort vil betalingskortet blive debiteret, når ordren er bekræftet. Sælgeren forbeholder sig retten til at afvise betaling med kredit- eller debitkort. Direkte bankoverførsel anbefales, når betaling med kort ikke er en mulighed eller ikke accepteres. Sælgeren accepterer kun indkøbsordrer på 30 dages kredit fra anerkendte uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Varer forbliver sælgerens ejendom, indtil de er betalt for fuldt ud, og sælgeren forbeholder sig retten til ikke at afsende varer, før der er modtaget godkendte midler.
 

FORSENDELSE AF ORDRER

Sælgeren er ikke bundet af en salgskontrakt, før varerne er modtaget af kunden. Som angivet på produktsiden er leveringsdatoerne kun et estimat – sælgeren gør sit bedste for at overholde den angivne leveringsdato. Mange produkter er på lager hos sælgeren, men i nogle tilfælde er den angivne dato et skøn over den tid, det vil tage at bestille varen fra producenten og levere den til kunden. Sælgeren forbeholder sig retten til at levere ordrer i flere dele, men opkræver ikke mere end den samlede annoncerede leveringspris for levering af ordren i sin helhed.
 

VARER, DER BESKADIGES UNDER TRANSPORT

 1. Alle varer, der modtages af kunden, og som har lidt skade under transport, skal rapporteres til sælgeren så hurtigt som muligt og senest inden for 14 dage efter modtagelsen af varerne.
 2. Sælgeren afhenter beskadigede varer hos kunden og leverer erstatningsvarer så hurtigt som muligt for egen regning.
 3. Sælgeren påtager sig ansvaret for varernes tilstand, indtil de er leveret til kunden, så enhver skade eller ødelæggelse under transport er sælgers ansvar, men hvis der sker noget efter, at varerne er afleveret til kunden, på kundens dedikerede sikre sted eller hos kundens udpegede nabo, er det kundens ansvar, og sælgeren kan ikke påtage sig noget erstatningsansvar for skader.
 4. Sælgeren påtager sig intet erstatningsansvar for varer, der er beskadiget under transport, hvis kunden rapporterer skaden mere end 14 dage efter modtagelsen af varerne.
 5. Sælgeren refunderer rimelige returomkostninger, hvis kunden kan fremlægge uafhængigt bevis for, at skaden kan tilskrives sælgeren eller dennes instruerede kurer.
 6. Hvis kundens returnerede varer trods passende og sikker emballage beskadiges under transporten fra kunden til sælgeren, påtager sælgeren sig ansvaret, hvis afhentning og levering er arrangeret og faciliteret af sælgeren.
 7. Hvis kunden har arrangeret at sende varen tilbage til sælgeren for kundens regning, påtager sælgeren sig intet ansvar, og kunden skal kontakte sit kurerfirma for at få kompensation for tab af refusion eller bruge sin valgte transportforsikring.


LEVERING AF DEN FORKERTE VARE

 1. Enhver vare, som kunden modtager og anser for at være den forkerte vare, skal rapporteres til sælgeren så hurtigt som muligt og senest inden for 14 dage efter modtagelsen af varerne.
 2. Sælgeren afhenter den forkerte vare hos kunden og leverer hurtigst muligt en erstatningsvare for egen regning.
 3. Det er kundens ansvar at returnere den forkerte vare eller enhver vare, som ved et uheld er blevet leveret til kunden af sælgeren uden, at kunden har foretaget en ordre eller betaling.
 4. Hvis kunden ikke returnerer den, opkræver sælgeren de fulde omkostninger for varen af kunden.


TILBAGETRÆKNING ELLER ANNULLERING AF ORDRER

 1. Kunden har ret til at annullere en ordre på varer, der er købt på sælgerens hjemmeside eller afgivet telefonisk eller via e-mail, senest 30 dage efter levering og 14 dage efter levering for brugte varer. For enhver annullering af en ordre inden for kundens lovbestemte rettigheder eller under sælgerens pengene-tilbage-garanti, er kunden ansvarlig for at returnere varerne til sælgeren på kundens egen regning.
 2. Ordrer kan annulleres pr. brev, e-mail eller telefon.
 3. Varer skal returneres senest 14 dage fra den dag, hvor kunden meddelte annulleringen til sælgeren.
 4. Der er nogle begrænsninger for produkter, der kan annulleres efter levering, som beskrevet nedenfor:
  • Software, CD'er og DVD'er, der er brugte, ikke forseglede og/eller registreret hos producenten i kundens navn;
  • Varer, der kommer direkte i kontakt med næse, ører eller mund, såsom in-ear-monitorer eller rørblad til træblæsere, som normalt sælges forseglet i en butik og ikke kan testes af hygiejniske årsager;
  • Varer, der er blevet blandet/installeret uadskilleligt med andre varer efter levering eller ændret på nogen måde.
 5. Kunden rådes til at pakke sine produkter omhyggeligt ud, opbevare al emballage sikkert, undersøge varerne, og hvis kunden ikke ønsker at beholde varerne, at lægge dem tilbage i kassen, så de kan returneres sikkert.
 6. Sælgeren kan annullere enhver ordre afgivet af en kunde, indtil varerne er modtaget af kunden, hvis sælgeren ikke længere er i stand til at levere varen, der har været en betydelig prisændring på varen, sælgeren har mistanke om, at transaktionen er svigagtig, eller hvis sælgeren mener, at kunden misbruger sin returpolitik. Hvis en ordre annulleres af forhandleren, vil alle beløb, som kunden har betalt, blive refunderet fuldt ud inden for 10 dage.


KUNDERETURNERING:

Nye produkter:

  1. Produkter kan returneres mod fuld refusion inden for 30 dage efter levering.
  2. Forudsat at kunden informerer sælgeren inden for 30 dage efter levering til kunden, refunderer sælgeren standard leveringsomkostninger.

  Brugte produkter:

   1. Produkter kan returneres mod fuld refusion inden for 14 dage efter levering.
   2. Forudsat at kunden informerer sælgeren inden for 14 dage efter levering til kunden, refunderer sælgeren standard leveringsomkostninger.

   Alle produkter:

    1. Hvis kunden annullerer en ordre i overensstemmelse med sine lovbestemte rettigheder eller ønsker at returnere en vare i henhold til sælgerens pengene-tilbage-garanti, er kunden ansvarlig for at returnere varerne til sælgeren. Anmodninger om returnering af annullerede ordrer medfører et gebyr. Gebyret afhænger af varens størrelse og vægt.
    2. Hvis sælgeren modtager varer, der ikke har været behandlet med rimelig omhu, reducerer sælgeren kundens tilbagebetalingsbeløb svarende til reduktionen i varens værdi.
    3. Nogle varer er kun berettiget til en pengene-tilbage-garanti, hvis de returneres til sælgeren i ubrugt tilstand og er forseglede i den originale emballage, og i tilfælde af software, uregistrerede. Disse varer inkluderer:
     • Software
     • CD'er og DVD'er
     • In-ear-øretelefoner og in-ear-monitorer
     • Ørepropper og høreværn
     • Mundstykker, rørblad osv... til træblæse- og messinginstrumenter
     • Produkter til mund- og læbepleje
    4. Alle returnerede træblæse- og messinginstrumenter pålægges et desinfektionsgebyr på 5 GBP, hvis de ikke returneres ubrugte og med hygiejneforseglingen intakt.
    5. Hvis en kunde returnerer en smart eller tilsluttet enhed, rådes vedkommende til at sikre, at de kobler enheden fra deres hjemme- eller firmanetværk og sletter eller fjerner forbindelsen til deres personlige konti, f.eks. Google, Spotify eller Amazon Alexa. Hvis en enhed har en datalagringsfunktion, skal alle private data slettes, før varen returneres til sælgeren. Sælgeren vil bestræbe sig på at fabriksnulstille alle sådanne enheder, men sælgeren garanterer ikke dette og påtager sig ikke noget ansvar for skader forårsaget af misbrug af en tredjepart.


    DEFEKTE VARER INDEN FOR STANDARDGARANTIEN:

     Nye produkter:

    1. Alle produkter har en garanti på mindst 5 år, medmindre andet er angivet.
    2. Sælgeren sørger for indsamling og reparation af alle produkter, der bliver defekte på grund af produktionsfejl inden for 2 år efter købet.
    3. Hvis produktet ikke kan repareres inden for 60 dage, vil der blive udstedt et erstatningsprodukt, som ikke er ældre og ikke er i dårligere stand end det originale produkt, som kunden returnerede.
    4. Hvis varen bliver defekt inden for garantiperioden, men efter 1 år fra leveringsdatoen, gælder de samme betingelser som ovenfor, men kunden forventes at betale for alle rimelige skridt til at bevise, at fejlen er resultatet af fabrikationsfejl og ikke normal slitage eller misbrug fra kundens side.
    5. Produkter kan ikke returneres til sælgeren med henblik på refusion senere end 30 dage fra levering, medmindre sælgeren ikke er i stand til at overholde sine garantiforpligtelser.

     Næsten nye og eks-demo-produkter:

    1. Alle produkter har mindst 2 års garanti, medmindre andet er angivet.
    2. Sælgeren sørger for afhentning og reparation af alle varer, der bliver defekte på grund af produktionsfejl inden for denne garantiperiode.
    3. Hvis produktet ikke kan repareres inden for 60 dage, vil der blive udstedt et erstatningsprodukt, som ikke er ældre og som ikke er i dårligere stand end det originale produkt, der returneres af kunden.
    4. Hvis varen bliver defekt inden for garantiperioden, men efter 1 år fra leveringsdatoen, gælder de samme betingelser som ovenfor, men kunden forventes at betale for alle rimelige skridt til at bevise produktionsfejlen.
    5. Produkter kan ikke returneres til sælgeren med henblik på refusion senere end 30 dage fra levering, medmindre sælgeren ikke er i stand til at overholde sine garantiforpligtelser.

     Brugte produkter:

    1. Alle produkter har mindst 1 års garanti, medmindre andet er angivet.
    2. Sælgeren sørger for afhentning og reparation af alle varer, der bliver defekte på grund af produktionsfejl inden for denne garantiperiode.
    3. Hvis produktet ikke kan repareres inden for garantiens varighed, vil der blive udstedt en refusion.
    4. Produkter kan ikke returneres til sælgeren med henblik på refusion senere end 14 dage fra levering, medmindre sælgeren ikke er i stand til at overholde sine garantiforpligtelser.

     Alle produkter:

    1. Denne garanti udelukker varer, der er blevet defekte på grund af forkert brug, utilsigtet skade eller enhver anden grund end produktionsfejl.
    2. Hvis en vare viser sig at være uden fejl, når den returneres til sælgeren, og er uden for perioden for pengene-tilbage-garantien, returnerer sælgeren varen til kunden mod et mindre gebyr.
    3. Sælgeren anbefaler, at kunden forsikrer sine varer.


    ANSVAR:

    1. Sælgeren er ikke ansvarlig for forretningsmæssige tab eller indkomststab under nogen omstændigheder.
    2. Selv om sælgeren gør alt for at sikre, at de leverede varer i enhver henseende svarer til den angivne specifikation eller beskrivelse, er sælgeren ikke ansvarlig for mindre variationer i specifikationen, og sådanne mindre variationer kan ikke gøres til genstand for krav mod sælger.
    3. Sælgeren tager alle rimelige forholdsregler i det omfang, der er muligt, for at holde oplysningerne om kundens ordre og betaling sikre, men i mangel af uagtsomhed fra sælgerens side kan sælgeren ikke holdes ansvarlig for tab, som kunden måtte lide, hvis en tredjepart skaffer sig uautoriseret adgang til data, som kunden giver, når han får adgang til eller bestiller fra sælgerens websteder.


    KUNDEKLAGER

    I tilfælde af, at kunden vil klage, skal vedkommende først ringe eller oprette en ny sag via linket "Kontakt os" på vores hjemmeside. I mange tilfælde kan en klage bedst løses af den person, der er ansvarlig for det pågældende problem. Hvis klagen er blevet modtaget af denne person, kan vedkommende muligvis løse den hurtigt, og det gør vedkommende, hvis det er muligt og passende.

    Uanset om klagen er blevet løst eller ej, bliver klageoplysningerne videregivet til kundeservicelederen inden for en uge. Når kundeservicelederen modtager klagen, registrerer vedkommende den i klageloggen. Hvis den ikke allerede er blevet løst, uddelegerer vedkommende en passende person til at undersøge og træffe passende foranstaltninger. Hvis klagen vedrører en bestemt person, skal vedkommende informeres og have rimelig mulighed for at svare. Klager skal bekræftes af den person, der håndterer klagen, inden for tre arbejdsdage.

    I bekræftelsen skal det oplyses,hvem der behandler klagen, og hvornår den person, der har indgivet en klage, kan forvente et svar. Ideelt set bør vedkommende modtage en endelig respons inden for to uger. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi en undersøgelse ikke er helt afsluttet, skal der sendes en statusrapport med en angivelse af, hvornår der vil blive givet et fuldstændigt svar. Uanset om klagen er berettiget eller ej, skal svaret til personen, som indgav en klage, beskrive de foranstaltninger, der er truffet for at undersøge klagen, konklusionerne fra undersøgelsen og eventuelle foranstaltninger, der er truffet som følge af klagen. Hvis klageren mener, at problemet ikke er blevet løst tilfredsstillende i første fase, kan vedkommende anmode om, at klagen gennemgås på bestyrelsesniveau. På dette stadie vil klagen blive sendt videre til bestyrelsen. Anmodningen om gennemgang på bestyrelsesniveau skal bekræftes inden for en uge efter modtagelsen. I bekræftelsen skal der stå, hvem behandler sagen, og hvornår klageren kan forvente et svar.

    EU-kommissonen har skabt en platform dedikeret til forbrugerrettighedsklager (ODR) for at tillade kunder at indsende klager vedrørende produkter eller tjenester via en onlineformular. Besøg venligst https://ec.europa.eu/consumers/odr/ for flere oplysninger.


    VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDVIDET GARANTI:

    Disse vilkår og betingelser ændrer standardvilkårene og -betingelserne for en bestemt vare i tilfælde af, at kunden har købt en udvidet garanti med den pågældende vare, og skal erstatte de relevante klausuler i standardvilkårene og -betingelserne. Hvis der ikke er angivet et andet vilkår i disse vilkår og betingelser, forbliver standardklausulerne gældende.


    DEFEKTE VARER INDEN FOR UDVIDET GARANTI:

    1. Hvis produktet bliver defekt på grund af en produktionsfejl inden for en periode på to år, vil sælgeren sørge for en gratis returnering.
    2. Efter to år er kunden ansvarlig for omkostningerne i forbindelse med at returnere varen til sælgeren og omkostningerne i forbindelse med at levere varen tilbage til kunden.
    3. Sælgeren refunderer rimelige returneringsomkostninger, hvis kunden kan fremlægge uafhængigt bevis for, at fejlen kan tilskrives sælgeren eller producenten.


    TILBAGETRÆKNING ELLER ANNULLERING AF ORDRER:

    1. Med forbehold for de garantiudelukkelser, der er beskrevet i dette dokument, kan produkter returneres mod fuld refusion inden for det antal dage, der er angivet fra levering.
    2. I stedet for sælgerens standard 30-dages pengene-tilbage-garanti er der op til 180 dage til rådighed (det nøjagtige antal dage er angivet på produktsiden). Dette er underlagt følgende:

     For returanmodninger foretaget inden for 30 dage fra levering:
     • Kunden skal sende produkterne tilbage til sælgeren, eller alternativt kan sælgeren arrangere en afhentning mod et gebyr afhængigt af varens størrelse og vægt.
     • Alle omkostninger for standardlevering, der er pålagt kundens ordre, bliver refunderet.
     • Omkostningerne ved den udvidede garanti bliver refunderet.

     For returanmodninger foretaget efter 30 dage fra levering:
     • Hvis pengene-tilbage-garantien udnyttes efter 30 dage fra levering, men op til 180 dage fra levering, skal kunden sende produkterne tilbage til sælgeren, eller alternativt kan sælgeren arrangere en afhentning mod et gebyr, der afhænger af varens størrelse og vægt.
     • Den oprindelige ordres leveringsomkostninger bliver ikke refunderet.
     • Gebyret for den udvidede garanti, som kunden oprindeligt betalte, refunderes ikke.

    OMKOSTNINGER FOR DEN UDVIDEDE GARANTI
    1. For kunder i visse fjerntliggende områder kan prisen for den udvidede garanti være marginalt højere på grund af potentielt højere omkostninger i forbindelse med afhentning og omlevering.
    2. Kunden vil kunne se denne pris, når vedkommende indtaster sine adresseoplysninger under betalingen.


    VILKÅR FOR TILBAGEBETALING:

    Hvis kunden ikke har brugt garantien efter garantiperioden, kan vedkommende indsende en kopi af garantibeviset og den originale købsfaktura til sælgeren inden for en måned efter udløbsdatoen, hvorefter sælgeren sender en check på 50 % af de oprindelige garantiomkostninger.


    OVERDRAGELSE AF GARANTIEN:

    1. Hvis kunden overdrager ejerskabet af varerne med garanti, skal sælgeren underrettes pr. e-mail om den nye ejers oplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer inden for 30 dage efter, at varen er solgt.
    2. Hvis dette ikke gøres, bortfalder garantien, og den nye ejer vil ikke kunne gøre krav.
    3. Tilbagebetalingsmuligheden efter garantiperioden gælder ikke, når en garanti er blevet overført.


    LÅNEUDSTYR:

    1. Hvis produkter, der er dækket af denne garanti, ikke er repareret inden for 30 dage efter Gear4music har modtager varerne, kan kunden anmode om et gratis låneprodukt.
    2. Låneudstyret er ikke beregnet som en direkte erstatning og har muligvis ikke den samme pris eller de samme funktioner som det originale produkt, men det skal have lignende funktionalitet. (Hvis dit digitale klaver f.eks. går i stykker, kan vi låne dig en anden type digitalt klaver, indtil dit produkt er blevet repareret, eller indtil vi bliver enige om en erstatningsmodel eller tilbagebetaling som beskrevet i denne politik).
    3. Lånte produkter forbliver til enhver tid Gear4musics ejendom, men skal være forsikret mod tyveri og skade forårsaget af kunden.


    ERSTATNINGSPRODUKTER:

    1. Hvis en vare ikke kan repareres inden for 60 dage, vil der blive leveret en tilsvarende erstatningsvare med lignende funktionalitet.
    2. Erstatningsvarer er ikke nødvendigvis nye, men de er fuldt funktionsdygtige og er ikke ældre end den vare, de erstatter.
    3. Erstatningsprodukter er ikke dyrere end det produkt, de erstatter.
    4. Egnetheden af erstatningsprodukter skal drøftes med kunden, men den definitive beslutning om deres egnethed skal træffes af Gear4music.
    5. Enhver reparation eller udskiftning af et defekt produkt vil ikke forny eller forlænge denne garanti ud over den oprindelige udløbsdato for garantien.


    KONTANT RABAT:

    Hvis det i løbet af garantiperioden ikke er muligt at levere et egnet erstatningsprodukt som beskrevet ovenfor, eller hvis det foreslåede erstatningsprodukt har en væsentlig anden specifikation end det oprindelige produkt, som ikke er acceptabelt for kunden, tilbydes der en kontakt refusion efter afskrivning, der baseres på følgende procentdel af den oprindelige købspris:

    1. år: 100 %, 2. år: 70 %, 3. år: 45 %, 4. år: 30 %, 5. år: 20 %, 6. år: 15%.

    Detailprisen for den udvidede garanti refunderes ikke.

    Varer, der udskiftes eller der betales kontaktrabat for, er Gear4musics ejendom.


    ANNULLERING AF POLICEN:

    Forsikringen kan til enhver tid annulleres, og der vil blive givet en forholdsmæssig rabat baseret på den tid, der er tilbage af forsikringen. Policen kan dog ikke annulleres, hvis der allerede er fremsat et krav.


    UNDTAGELSER FRA GARANTIEN:

    Denne garanti er designet til at dække producentfejl. Hvis varen fejler af en eller anden grund, der ikke skyldes producentfejl, herunder en af følgende grunde, er denne garanti ikke gyldig:

    • Misbrug eller forkert håndtering
    • Produktet er blevet brugt til noget, som det ikke er designet til (misbrug)
    • Slitage ud over det, produktet er beregnet til
    • Ugunstige miljømæssige forhold
    • Produktet er blevet ændret eller modificeret
    • Fejlen skyldes brug af tilbehør eller supplerende dele, der ikke er specifikt godkendt af produktproducenten.
    • Der er anvendt en uhensigtsmæssig strømforsyning eller et uhensigtsmæssigt batteri.
    • Utilstrækkelig pleje og vedligeholdelse


    ANDRE OPLYSNINGER

    I henhold til ny lovgivning er vi forpligtet til at påpege, at du ikke behøver at købe en udvidet garanti samtidig med, at du køber dine varer. Du har ret til at shoppe rundt, og vi vil aktivt opfordre dig til at gøre dette. Denne garanti er en ekstra service til vores kunder, og vi synes virkelig, at den er de få penge værd, som den koster.

    Denne garanti er et eksklusivt tilbud og drives og støttes økonomisk af Gear4music Limited. Kompensationsordningen for financielle tjenester (Financial Services Compensation scheme) gælder ikke for denne garanti, og pengene er ikke øremærket fra Gear4music Limited. Denne garanti er ikke en forsikringspolice, og vi foreslår, at du også forsikrer dine varer mod tyveri og skade.

    Når du køber et produkt, er du beskyttet af EU's forbrugerrettighedsdirektiv (2011/83). Inden for de første 12 måneder skal forhandleren bevise, at de varer, du købte, opfyldte de nødvendige standarder. Efter de første 12 måneder er det op til kunden at bevise, at produktet var defekt, da det blev leveret: Dette kan indebære, at kunden indleder en retssag. Yderligere oplysninger om forbrugerrettigheder kan findes her.

    EU's forbrugerrettighedsdirektiv dækker dig under meget specifikke omstændigheder, hvis dit udstyr fejler efter købet. Vores udvidede garanti giver en meget mere omfattende dækning. Denne garanti fjerner stress og besværet med at fremsætte et krav ud over producentens standardgarantiperiode.


    SALG TIL GEAR4MUSIC

    I den følgende aftale bruges udtrykkene "vi/os/vores" til at henvise til Gear4music Limited og "du/din" som vores kunde, der sælger en vare til Gear4music Limited.

    Vurdering af brugte produkter

    1. Den anslåede værdi af et produkt angives, når du har udfyldt den elektroniske vurderingsformular. Denne vurdering vil blive vist på skærmen og sendt til dig via e-mail.
    2. Varer undersøges og vurderes efter modtagelse på vores lager, og der fastlægges herudfra en tilbudspris, som ikke kan forhandles.
    3. Hvis vores vurdering er lig med eller overstiger vores oprindelige estimerede pris, betaler vi enten dette beløb til din konto eller giver dig kontokredit, afhængig af dit ønske
    4. Hvis vores vurdering er mindre end vores oprindelige estimat, informerer vi dig via e-mail, hvorefter du kan acceptere den lavere pris eller få varen returneret på din regning.
    5. Du skal inkludere alt tilbehør, der er nødvendigt for at muliggøre normal drift af produktet. Dette omfatter, men er ikke begrænset til strømforsyningsenheder, adaptere, kabler, omformere og stativer. Eventuelle ufuldstændige varer kan blive returneret til dig på din regning.

    Transport af brugte produkter til Gear4music

    1. Varer kan sendes til os enten ved hjælp af vores kurertjeneste eller via enhver sporet leveringsmetode efter eget valg
    2. Varer, der sendes til os til vurdering, er udelukkende på din risiko, indtil de modtages af os, medmindre de sendes ved hjælp af vores kurertjeneste
    3. Varer, der sendes til os ved hjælp af vores kurertjeneste, er på vores risiko, når de er modtaget af kureren.
    4. Varer accepteres ikke af vores kurer, hvis de ikke er pakket i overensstemmelse med kurerens krav, eller hvis kureren vurderer, at de ikke er pakket tilstrækkeligt godt til at beskytte varerne.
    5. Alle varer, som vi modtager, og som har lidt alvorlig skade på grund af utilstrækkelig emballage, vil blive afvist og returneret på din regning.
    6. Detaljer om, hvordan du pakker dine varer korrekt, kan ses under den elektroniske vurderingsproces og leveres via e-mail, når der er foretaget en vurdering.
    7. Du er ikke forpligtet til at gøre det, men vi anbefaler, at du tager og gemmer fotografier af dine varer, før de pakkes, og når de er pakket. Dette kan i høj grad hjælpe i forbindelse med at forfølge krav, hvor varer ved et uheld er beskadiget under transit eller beskadiget på grund af utilstrækkelig emballage.
    8. Alle produkter eller alt tilbehør, der ikke er dokumenteret, som sendes med dit brugte produkt, antages at være inkluderet i salget, medmindre andet er specificeret på forhånd.

    Juridisk

    1. Ved at acceptere vores tilbud og acceptere at sælge en vare til os, anerkender du, at du er den lovlige ejer af varerne, at du har ret til at sælge dem, og at varerne er fri interesser eller krav fra tredjeparter.
    2. Du skal holde os skadesløse mod ethvert civilt erstatningskrav, hvor varerne viser sig at være enten stjålne eller forfalskede.
    3. Vi formaterer alle lagerenheder, hvor vores værdivurdering svarer til eller overstiger vores oprindelige skøn.
    4. Hvis vores vurdering er lavere end vores estimat, fjerner vi først brugerindhold og personlige data, når du har accepteret vores lavere vurdering.
    5. Du er ansvarlig for at fjerne alt brugerindhold eller alle personlige oplysninger fra varerne, før du sender dem til os til vurdering, da disse data vil blive slettet af os, hvis vurderingen er lig med eller større end vores oprindelige skøn. Se 3. og 4. ovenfor.
    6. Vi er ikke ansvarlige for tab af data eller indhold, der er blevet fjernet fra en enhed under de betingelser, der er beskrevet i c. og d. ovenfor.