Studio- & Produktionsudstyr

Oplev et enestående udvalg af optagelsesudstyr til studie og produktion, herunder studiemikrofoner, audio interfaces og studiemonitorer.

Se al information

Mest populære studio- og produktionsudstyr

Lær mere om signalprocessorer

Hvad bør man vide om komprimering?

Forhold: (Ratio) Graden af reduktion af det dynamiske register forårsaget af kompressoren. Forholdet repræsenterer forskellen mellem lydsignalstigningen, der kommer ind i kompressoren, og stigningen i outputtet. For eksempel ville forholdet 5:1 betyde, at en 5 dB stigning i lydsignalet, der kommer ind i kompressoren, vil resultere i en 1 dB stigning i outputtet.

Tærskel: (Threshold) Det niveau, hvormed kompressoren har indvirkning på det indgående lydsignal. Kompressoren vil ingen indvirkning have på signalet under dette niveau.

Knæ: (Knee) Det præcise punkt, hvor kompressoren begynder at reducere forøgelse (gain).

Hårdt knæ (Hard knee) - øjeblikket er pludseligt og bestemt

Blødt knæ (Soft knee) - en gnidningsløs overgang fra forstærker til kompressor, giver mulighed for, at en bredere rækkevidde af tærskelværdier kan være effektive.

Attack: Den tid, det tager kompressoren, før den påvirker signalet, når det har overtrådt tærskelværdien. Disse indstillinger er vigtige for fastlæggelsen af den definitive lydkvalitet, med hensyn til dens klarhed eller højfrekvente indhold.

Hurtigt attack - komprimerer signalet meget hurtigt, hvilket påvirker forøgelsen på bølgeform-niveau.

Langsomt attack - tillader den forreste, kortvarige del af lyden at passere gennem kompressoren, før den begynder at have for stor en påvirkning.

Frigivelse (release): Den tid, det tager signalet at vende tilbage fra et komprimeret til et normalt, forstærket signal, når lyden falder under tærskelværdien.