Baryton horn

Baryton er ofte forvekslet med det Euphonium. Selv om de er lignende både deres design og toneområde, har baryton en mindre og mere cylindrisk boring. Baryton har også en strammere figursats og lidt mindre bell.

Elkhart baryton horn

Første 3 produkter vises

Besson baryton horn

Første 6 produkter vises

Gear4music baryton horn

Første 5 produkter vises

Jupiter baryton horn

Første 2 produkter vises

Odyssey baryton horn

Første 1 produkter vises

Trevor James baryton horn

Første 1 produkter vises

Yamaha baryton horn

Første 4 produkter vises